onsdag 1. februar 2012

Hva koster det?

Ungdommar er rare dyr. Eg likar det. På ungdomsklubben i dag har vaksenleiarane stort sett fått tida til å gå med å le ut dei stakkars tenåringane. Gullkorna er verdt å dela!

Eg veit ikkje kor lenge, men i alle fall frå lenge før mi tid har ungdomsklubben køyrd eit enkelt priskonsept i kiosken. Me sel vafler, pizza og drikke, og alt kostar 50 cent. Enkelt! Eller...? Kvar einaste onsdag kjem desse rare skapningane inn på kjøkenet og spør kva prisen er for ein vaffel. Så i dag var målet vårt å unngå spørsmålet.

Døme 1: Me snakka med J og D som er vidaregåandeelevar om utfordringa, og dei var einige med oss om at det var rart.
K stod ved sidan av: - Ka kosta de for ein jus?
TI - Ka trur du?
K - De væt i isje.
TI - Gjett då.
K - Nei, i hasje peiling...
Stakkar... Ho vart ledd ut.

Døme 2: DM brukte whiteboarden til folkeopplysning som synt på illustrasjonen.
T kjem inn og les på tavla: - Koster pizza femti cent?
Me lo.

Faktisk virka det - tenåringane er kan hende endå reddare for å verta ledd av enn å vera usikker på ein pris?

Ein annan ting er at desse vesena er flokkdyr.

Døme 1: M og R kjem inn på kjøkenet. M kjøper pizza og brus. R får spørsmålet om kva vi kan stå han til teneste med.
R - Nei, jeg bare følger etter han, jeg.

Døme 2: Om lag eit kvarter etter at me opna i dag, stod alle inne på kjøkenet for å handla (dette var før tavla hadde vorte teken i bruk, så alle spurte etter tur kva det kosta). Då alle hadde fått kjøpt (50 cent) det dei ville ha av pizza, vaflar og drikke (50 cent, ja), forsvann dei brått... Då var det komen melding om at "alle" hang nede på pex (pizza ekspressen), så då gjekk dei dit, og kom attende rundt ein halvtime seinare.

Ja, og så fekk me to døme på at cola er ein samlebetegnelse for brus.
A - Kan eg kjøpe ein cola?
TI - Værsågod. Pengeskrinet står der og colaen står på bordet.
A - Ok, takk. *Legg 50 cent i skrinet og tek ein Fanta Naranja...*
DM freista forklara/forsvara: Det er jo selvfølgelig fordi de vet at også Fanta er produsert av CocaCola Company!
TI - Trur du verkliggen atte di vett de?
DM - Nei, strengt tatt ikke...