torsdag 3. mars 2011

Thomas Aquinas

This church has got three parts. One is on earth, another is
in heaven, and the third is in purgatory.


Slik var det i mellomalderkyrkja. "Purgatory" - skjærselden høyrer ein ikkje mykje om lengre. Det er ganske interessant å lesa pensum på mf. Denne gongen Reformation Thoughts skriven av Allister E. McGrath.

Ingen kommentarer: