onsdag 8. november 2006

Gud skapte oss! Ja!

"En gruppe norske fysikere har vist at egenskapene til universet kan forklares uten hjelp av mystisk "mørk energi". Det innebærer i så fall at vi bor i universets sentrum."

Eg vart kjempeglad då eg leste dette! Det tyder jo at eg er nett så viktig som Gud heile tida har prøvd å innbilla meg... Me er krona på verket! Sjølvsagt er me i sentrum av universet! Gud er då ikkje så dum at han plasserer det aller beste Han har skapt i ein fjern utkant. Neidå!

Dessutan:

"Sjå kor stor kjærleik Far har synt oss: Vi får kallast Guds born – ja, vi er det! Verda kjenner oss ikkje, fordi ho ikkje kjenner han. Mine kjære, no er vi Guds born, og det er enno ikkje openberra kva vi skal bli. Vi veit at når han openberrar seg, skal vi bli like han, for vi skal sjå han som han er." (1. Joh. 3:1-2)

Ha ein velsigna kveld/dag i Guds åsyn!

1 kommentar:

Kasper Tangen sa...

Amen Gud e god!
Yo yo!

Her e ein liten hilsen frå meg. Tjohei!

ps. Happy thanksgiving.