onsdag 12. august 2009

Great minds think alike

Ta det roleg, eg har ikkje returnert til engelskspråkleg blogg.

I etterkant av SommerOase i Skien har det vore fleire innlegg og replikkar i den kristne dagsavisa Vårt Land med fokus på den profetiske forkynninga som gjekk føre seg på møter under stemnet. Eg var der ikkje sjølv, men har høyrt frå andre deltakarar. Fleire gonger har eg undra meg over at nokon av innlegga forsvarar dette slaget framtidsretta profetiar og at ingen som har kritisert den har rett fokus mot kva slag profetiar det er tale om. Den profetiske nådegåva som mellom anna Paulus tek opp i brevlitteraturen i Det nye testamentet har nemleg ikkje mykje å gjera med det å sjå framtida. Denne særskilde nådegåva har heller fokus på å styrkja kyrkjelyda, kanskje særleg gjennom oppmuntring og trøyst. I alle fall har det vore slik i den bibelundervisinga eg har fått høyra opp igjennom.

I Vårt Land i går (11.08) kommenterte Edin Løvås, ein stor lærar og rettledar, dette i ein replikk.

Ingen kommentarer: