mandag 1. november 2010

God bok!
s177

Om man ser bort fra poesien, så er en religion stort sett en moralkodeks som uttrykkes gjennom legender, myter, og all slags litterære knep med sikte på å bygge opp et system av trosretninger, verdier og normer, som kan brukes til å strukturere en kultur eller et samfunn.

s275

-Å tro eller ikke tro er noe for feiginger. Enten vet man, eller så vet man ikke, punktum.
-Da får jeg tilstå at jeg ikke vet noen ting.
-Fortsett på den veien, så vil De komme på sporet av den store filosofien. Og underveis bør De lese Bibelen fra ende til annen. Det er en av de største historiene som noensinne er fortalt.

Les gjerne forløparen (som startar der denne boka sluttar...) og; Vindens skygge.

Ingen kommentarer: