lørdag 25. februar 2006

Eg er ei prinsesse!

Jesus er Kongen min
Guds barn jeg er.
Og om jeg ringe er,
har han meg kjær.
Han tok meg i sin favn,
døpte meg i sitt navn.
Jesus er Kongen min,
Guds barn jeg er.

Jesus er Kongen min,
mektig og god.
Jeg er hans eiendom,
kjøpt med hans blod.
Hender og føtter små,
allting skal Jesus få.
Jesus er Kongen min,
mektig og god.

Jesus er Kongen min,
kjemper med meg
mot alle fiender
på livets vei.
Alltid han sterkest er,
fyrsten for rikets hær.
Jesus er Kongen min,
kjemper med meg.

Jesus er Kongen min,
ham vil jeg tro.
Hos ham i herlighet
skal jeg få bo,
dele hans rikes glans,
for jeg er evig hans.
Jesus er Kongen min,
ham vil jeg tro.

Jesus er Kongen min.
Si, er han din?
Alle skal kjenne ham.
Frelseren min.
Barn i fra alle land
til Jesus komme kan.
Jesus er Kongen min.
Si, er han din?

Ingen kommentarer: